Центровете за настаняване от семеен тип в Смолян са вече три, тъй като вече приключи изграждането на центъра и в квартал Устово по проект „Подай ръка” на община Смолян. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян главният експерт от местната администрация, Сийка Табакова. Новият център, който е за деца с увреждания, ще заработи реално след одобряването на друг проект на общината, който е за предоставянето на самата социална услуга и наемането на персонал. В него се предвижда се бъдат настанени 14 деца, а за тях ще се грижат 12 души. Табакова посочи, че два центъра за настаняване от семеен тип вече работят в Смолян, като единият от тях е с капацитет 12 деца и в него се настаняват деца, които след завършване на 8 клас, напускат Дома за деца, лишени от родителска грижа в село Широка лъка. Идеята на този център, е децата да дойдат да живеят в Смолян, за да завършат средното си образование, да имат среда близка до семейната и да имат подкрепа на различен тип специалисти. Другият център от семеен тим Смолян е за деца от 3 до 7 години, които са от специализирани институции. По думите на Табакова, в него има възможност и за прием за спешно настаняване за деца от 0 до 3 години, за които по една или друга причина, семействата им не могат да полагат грижи за тях или пък нямат възможност да бъдат настанени в приемни семейства и центърът е една алтернатива за тези деца. В него, в момента са настанени три деца на различна възраст, а самият център се управлява от фондация, партньор на община Смолян, която по проект е довършила центъра, въвела го в експлоатация, оборудвала го е и е осигурила издръжката на услугата за тези деца, каза още Табакова.

 

Източник: ИА „Фокус“