Социалният кооператив – добри практики и възможности за интеграция

Социални кооперативи могат да решат проблема с липсата на места в детските градини във Варна. Това е един от изводите, които представители на сдружение „Форум гражданско общество“ направиха от визита в Италия, съобщи на пресконференция Ивелина Кръстева, координатор на проекта „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи“. Друг проблем, който могат да решат социалните кооперативи е въпроса с ученическото и столово хранене, допълни тя. Кръстева е ръководител на финансирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“, проект „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи“.
Целта на проекта е популяризирането на социалния кооператив у нас, осигуряването на възможност на лица в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда и създаване на иновативен модел за виртуален Социален Кооператив, който да оказва помощ и да работи в интерес на маргиналните групи в отдалечени и малки населени места и др. Целевата група са лица, работещи в сферата на социалните и образователни дейности – експерти и специалисти по въпросите на превенцията, интеграцията, управители на неправителствени организации, образователни институции, Бюра по труда и общински структури от администрациите в общините на територията на Република България и Италия – 50 лица.

В края на миналата година наши специалисти се запознаха на място с италианския проект. Всеки член на целевата група беше прикрепен към свой колега методик от Италия, допълни на пресконференцията днес Борислав Френчев, координатор на проекта. На терен се разясняваха и поясняваха принципите на отделните дейности които се предлагат като услуги в кооператива „Куеста Дженерационе“ – партньор по проекта. Посетиха се социални кооперативи на територията на провинция Ломбардия, община Комо и град Комо в Италия. Това бяха организации включени в състава или действащи самостоятелно като социални кооперативи: конфедерацията на кооперативите АКЛИ Комо. Това е конфедерация която обединява голяма част от социалните кооперативи на територията на област Ломбардия, кооператив „Еврика“, консорциумът „СОЛКО“, социален кооператив „Гарабомбо“ (специализиран в приготвяне на храни, екологично чиста продукция, изповядващ мисията за „екологично социално равенство), кооператив „Вариета“, кооператив „Аклишеф“ (специализиран в приготвянето на храна за детски градини, училища и социални заведения – неговия опит може да бъде полезен за решаването на проблема във Варна), кооператив „Ил Габиано“ ( стопанисва Дневен център за деца и лица с увреждания на възраст от 16 до 65 години със специфични нужди и затруднения (основно Даун, Детска церебрална парализа, като и различни ментални увреждания), социален кооператив „Албавила“ – дом за лица с психични увреждания, асоциация „Група Апартаменто“, Дом за възрастни хора – Резиденция „Амика“, кооператив „Вила Читерио“, Асоциация по водни спортове „Комо Нуото“, Фондация „Enaip Lombardia“ – предприятие за обучение в сферата на ресторантьорството, туризма, дървообработването, санитарни услуги; акредитация в района Ломбардия, Асоциация „Семейства в развитие“.

В Италия, обясни Френчев, кооперативите са подпомагани от държавата, общините, църквата. Дори конфискуваните от мафията имоти са предоставяни на кооперативи. В Италия кооперативите съществуват от над 120 години, допълни той. В края на март италиански специалисти ще посетят Варна.
Проектът „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи“ е на стойност 192 760 лева. Той стартира на 1 юни 2013 година и ще продължи до 31 май тази година. Водеща организация – Сдружение “ Форум гражданско общество „- град Варна, а партньор – Социален Кооператив,“Questa Generazione“ Комо, Италия.

 

Източник: Varna24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории