Social Progress Index: България дава базови условия за живот, но не и избор как да живееш

България заема 44-то място сред 132 държави по степен обществено развитие в класация, подпомогната от известната компания „Делойт“. Това е направено чрез Индекс за обществен напредък (Social Progress Index), опитващ се да очертае рамка, в която да може да се измерва доколко всяка държава помага за благосъстоянието на населението си и кои са факторите то да се подобри.

Авторите са включили три подробни категории: „Основни човешки нужди“, „основи за благосъстояние“ и „възможности“. За България те коментират, че тя има относително много добри показатели за водоснабдяване, хранене и хигиена на жизнената среда или по достъпа до основно образование, но има какво да се желае за здравеопазване, благосъстояние, толерантност и включване на населението и различните в обществения живот. По всяка от споменатите три категории българската позиция е 45, 51 и 49.

Но по-подробното вглеждане в показателите разкрива някои не особено приятни заключения за конкретната жизнена среда.

От една страна, в индекса има доста показатели, които се смятат в съвременния живот за даденост: достъп до електричество, основно образование, санитарна инфраструктура, нормална храна.

Но по здравеопазване и усещане за благосъстояние, например, българите са далеч назад на 123-о място в света. Личната свобода и възможността да променят нещо като правят избор съответстват на 77-о място. Качеството на жилищата поставя България на 75-о място, като качеството на електроснабдяването е още по-ниско – като за страна на 79-о място.

В категорията за здраве най-много натежават лошото качество на въздуха (128-о място), смъртност от незаразни заболявания (84), затлъстяване (82), самоубиства (78), продължителност на живота (56).
При личната свобода и възможността за избор на България е отредено 91-о място за „модерно робство, трафик на хора и бракове на деца“. Следват 93-о за свобода на вероизповеданията, 92-о за свободата да избираш как да живееш, 70-о за защита на имуществените права, 82 за религиозна толерантност и 99 за толерантност към имигранти.

Автор на проучването е американската неправителствена организация Social Progress Imperative, която иска да представи класация не по икономически ръст, а за възможностите пред жителите на определена страна. Източниците да индекса са социологически анкети (12%), оценки на експерти (25%) и статистически данни (61%).

В съобщението за тазгодишната класация се казва, че икономическият ръст не винаги води директно и до подобряване благосъстоянието на жителите.

Сред петте водещи държави за 2014г. са Нова Зеландия, Швейцари, Исландия, Холандия и Норвегия.

 

Източник: Дневник

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории