Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Приети са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година

Одобрено е изменение на Плана за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Индикативни годишни работни програми за 2023 г. по ОП РЧР 2014-2020 и П РЧР 2021-2027

Информация от ОИЦ Монтана 

Обща земя: възможност за диалог и по-добри мерки в подкрепа на социално предприемаческите инициативи

Националната карта на социалните услуги

Уебинар относно стандартите за достъпност на изградената среда

Проект D-CARE с конференция „Транснационални политики за развитие и внедряване на услуги за интелигентна грижа за възрастни хора“

Мобилни центрове в подкрепа на уязвими социални групи

Фондация „Радост за нашите деца“ помага на деца и младежи с различни физически и интелектуални затруднения

Обществено обсъждане на ИГРП на Програмата за храни за 2023 г.

Конкурс за финансиране на социалнозначими проекти

Първата онлайн платформа в подкрепа на младежи отраснали без родителска грижа

„Бъдещето ще бъде достъпно“: Парламентът гласува за Достъпен ЕС Център

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Община Бургас осигурява работни места за хора с увреждания

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

Защо принудителната стерилизация все още е законна в ЕС?

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

Категории