Социалните предприятия се сдружават в асоциация

Социалните предприятия у нас ще се сдружат в асоциация. Това е крайната цел на проект „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните“, стана ясно на пресконференция на 15 март във Варна. Към момента такава асоциация не съществува. Като основен фактор за това е, че повечето от тези предприятия са създадени през периода 2011-2012 година.
Водещата организация по проекта е Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“- град Варна, а партньор – Фондация „Либенау“ – Германия. Проектът има за цели: популяризирането на социалното предприемачество в Република България, обменът на опит в областта на социалното предприемачество с водещи сродни организации от страните членки на ЕС, приложение на примерите на добри практики от страните членки на ЕС в Република България, изграждането на мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси и популяризиране на социалното преприемачество в страните членки на ЕС, осигуряването на възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда.

На пресконференцията доц. д-р Евгени Станимиров, част от изследователския екип, представи данните от социологическо изследване на социалните предприятия у нас и в Германия. Няколко са основните разлики. В България те са създадени и функционират само в дадената община. 70% от тези субекти в Германия оперират в различни райони.

В България повечето са създадени през периода 2011-2012, заради финансирането от ЕС, докато в Германия те са с по-голяма история. Над 75% от социалните предприятия в Германия имат производствен цикъл, докато у нас – едва 6 на сто. 70 процента от предприятията в Германия предоставят консултантски услуги, докато в България само 17%. Нашите са микро, а германските средни и големи предприятия. Там разчитат на собствени приходи, а при нас – на финансиране по европрограми. Целта на изследването е анализиране и внедряване на добри практики от Германия у нас.

По проекта ще се създаде сайт и социална мрежа, като в нея ще могат да членуват всички социални предприятия – първо от страните на кандидата и партньора, а в последствие и от други страни членки на ЕС, както и такива извън общността. В тази социална мрежа ще се обменят практически неограничено във времето позиции, мнения, идеи и иновации за дейностите и популяризирането на социалните предприятия. Ще имат възможност да се включват доказани специалисти и експерти със съвети и мнения, а също така и мнения на самите членове на социалната мрежа. Уебсайтът и социалната мрежа ще се поддържа на 3 езика – български, немски и английски. Сайтът е на адрес: www.social2business.org.

Проектът „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните“ е с общ размер на средствата 182 143,18 лева, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“. Продължителността му е 12 месеца – от 16.04.2013 г. – 15.04.2014 г.

По проекта бе заснет мултимедиен филм за социалните предприятия в Германия. Той ще се разпространява свободно. Разработи се и наръчник за създаване, мотивация и управление на социално предприятие. В наръчника има разработени теми за: Презентация на социални предприятия в Германия и България, история на тяхното възникване, успехи и трудности по пътя на развитието и утвърждаването им; Маркетинг и мениджмънт на социалното предприятие; Избор на политика за предоставяне на продукти и услуги; Цени и ценова политика при реализация на продукция и услуги; Възможности за финансиране, кандидатстване и управление на проекти от донорски организации; Формиране на екип и нагласи за работа в социалното предприемачество и начините за успешна реализация.

В последния месец на реализация на проекта предстои да се проведе семинар с участие на специалисти и лектори от Германия на тема „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните“.

Той ще се проведе от 31 март до 4 април т.г. В рамките на 3 дена експерти от Германия и България ще коментират въпроси свързани с планиране на дейностите при създаване на социално предприятие, начини за финансиране и управление и възможности за кандидатстване по оперативните програми от новия програмен период 2014-2020 г.

 

Източник: 24 часа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории