Дом за деца в София прекрати дейността си

От 1 февруари 2014г. домът за деца „Свети Иван Рилски“ в София преустанови своята дейност със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след изпълнение на регламента на действащото законодателство и нормативните стъпки за закриване на специализирана институция за деца.

Закриването на тази институция за деца от 3 до 7 години бе осъществено по план на Столична община, реализиран съвместно с държавните организации, работещи в областта на закрилата на детето, както и с подкрепата на неправителствения сектор. Планът включваше конкретни дейности и мерки, насочени основно към подготовка за извеждане на децата от институционалната грижа и осигуряване на грижа в семейна среда за всяко дете.

През миналата година бяха закрити 14 институции за деца.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории