На 20 октомври по време на конференцията „Пътеки към свободата“ бе официално представена нова социална услуга, която ще подкрепя младежи напускащи алтернативна грижа.

Благодарение на писмата на успешно реализирали се младежи подкрепени от SOS Детски селища чрез финансираната от дарители програма „Начало на самостоятелен живот“ и апела към гражданите да напишат писмо към МИНИСТЪРА с молба за въвеждане на подобна социална услуга, на 26 октомври с продължителност един месец, стартира кампанията „ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ“.

Кампанията е с цел подкрепа в прехода от алтернативна грижа към самостоятелен живот, тъй като един от най-сериозните проблеми с които се сблъскват младежите е социалната интеграция. Те имат нужда от знания и социални умения, които да им помогнат да продължат обучението си, развитието си и справянето с ежедневните житейски задачи.

Източник: Информационен портал за НПО в България