17. 06. 21 г.

SOS  – Детски селища България стартира кампания за привличане на приемни родители за детското си селище в Трявна. Желаещите да станат такива, могат да бъдат семейства, семейни партньори или самостоятелни кандидати, които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“.

На приемните родители SOS Детски селища България предлага начално и периодично поддържащо обучение,
консултиране, подкрепа и супервизия, настаняване в еднофамилна къща в рамките на детското селище, както и допълнителна ежемесечна материална подкрепа за успешно развитие на децата, настанени в приемното семейство.

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез общността на SOS приемни семейства в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово, Трявна и SOS Детско селище Трявна. Идеята е децата, разделени от родителите си, да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата да посещават местните училища и детски градини и да са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от социални работници, педагози, психолози, психотерапевти и логопеди, които подпомагат тяхното развитие и техните  приемни родители.

Източник: SOS Детски селища