06.11.21 г.

Социален център в Исперих ще оказва подкрепа на хора с увреждания и техните семейства. Предоставянето на комплекса от интегрирани здравно-социални услуги започна от 2 ноември. Капацитетът на социалната услуга ще е 30 души, ползващи дневни и почасови грижи и 60, подкрепени чрез мобилна работа, грижа в домашна среда или заместваща грижа. За нуждаещите се грижа ще полага екип от специалисти и помощен персонал чрез предоставяне на дневни и почасови услуги, включително и в домашна среда чрез мобилна работа.

Предвижда се да бъде осигурена терапевтична, специализирана психологическа помощ, рехабилитация и други подкрепящи дейности. Центърът ще предлага и иновативната услуга заместваща грижа. Фокусът в работата на специалистите ще бъде индивидуалният подход към всеки потребител. Дейностите ще се реализират по проект на общината, финансиран от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Източник: Община Исперих