Социална услуга по европроект става държавно делегирана дейност

След заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания в Перник ще функционира като държавно делегирана дейност, считано от 1 декември 2014 г.

Това е първият ЦНСТ за деца и младежи от целевата група по Проект „Детство за всички“, създаден в рамките на процедура по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» с конкретен бенефициент Община Перник, който ще се финансира от държавния бюджет. До 30 ноември 2014 г. финансирането на центъра ще се осъществява с европейски средства.

Сградата, в която ще се предлага услугата, е изградена по проекта, реализиран от община Перник, и е въведена в експлоатация през 2013 г. Центърът е в близост до централната градска част, с осигурен достъп до административни, здравни и обществени услуги.

Социалната услуга е с капацитет 14 потребители и разполага с обучен екип от детегледачи, възпитатели, медицински специалист, специален педагог, социален работник. Целта на ЦНСТ е да осигури индивидуална грижа и подкрепа на децата и младежите в среда, близка до семейната.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории