Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ стартира във Велико Търново. За целта са назначени първите 19 социални асистенти и социални работници, които бяха запознати с възможностите, които услугата предлага на хората в нужда, както и очакваните резултати от реализацията й.

В пет от  населените места на територията на общината социалните асистенти ще предоставят безплатна ежедневна почасова и подкрепа в домашна среда на общо 48 човека. 19 от тях са хора с трайни увреждания с определена чужда помощ, а 29  – лица в нетрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен за намалена работоспособност.

Финансирането за реализиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е осигурено със средства от държавния бюджет. Местната власт предвижда до края на 2021 г.  да бъдат обхванати общо 208 потребители от целевите групи. Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“  Росица Димитрова поздрави първите 19 социални работници и подчерта  значимостта на изпълняваната от тях длъжност в подкрепа на нуждаещите се.

Продължава приемът на документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и потребители, желаещи да ползват услугата. Документи се подават в „Център за административно обслужване“ в общинската администрация. Повече информация за услугата може да бъде открита на интернет страницата на общината.

Източник: Община Велико Търново