Социални и трудово-правни отношения мъчат бургазли

През първото полугодие помощ от обществения посредник са потърсили 267 души. Те са по-малко с около 80 от миналата година. Анализът сочи, че е евеличен броят на жалбите, свързани с трудово-правните отношения, социалните дейности, устройството на територията, общинска собственост, транспорт, улиците, паркиране, здравеопазване. По-малко са въпросите, свързани с услугите, предлагани от топлофикационното дружество, ВиК, електроснабдяване, етажна собственост, местни данъци и такси, съдебна власт и полиция.

Високият ръст на жалбите на гражданите, свързани с трудово-правни въпроси – 40 за това полугодие при 31 за 2013 г., отразява задълбочаващите се проблеми в отношенията работник – работодател. Наднормено работно време, работа без трудови договори, осигуряване на минимална работна заплата при пълен работен ден, това са най-честите оплаквания. Най-характерен пример през този период беше сагата с незаконното уволнение на бургаските корабостроители, разиграния спектакъл с обявяване на предприятието в несъстоятелност и демонстрираното безсилие на държавните институции. Грубото погазване на трудовото законодателство беше снизходително подминато от министерства и министри. От друга страна, липсата на работни места особено сред малограмотното население, е основна причина за растящата престъпност, която тероризира най-вече жителите на селата и кварталите в общината.

Проблемите свързани с устройство на територията и строителството бележат най-голям ръст в сравнение със същия период на 2013 г. от 12 на 32 или 2,67 пъти. Въпросите по които гражданите търсят съдействие са от най-различен характер. От необходимостта от изграждане на инфраструктура, отговаряща на потребностите на хора с увреждания до конкретни проблеми кадастърните скици на отделни имоти; ремонти и строителни дейности в нарушение на правилата; незаконно строителство, необезопасени строителни площадки и обекти; междусъседски спорове и т. н. Сериозен е проблемът с т. н. ателиета, чиито брой в новите жилищни сгради значително се увеличи. „Причината според мен за това явление се крие в стремежа на инвеститори и строители да реализират максимална печалба от единица застроена площ и да отговарят на изискването да има осигурени паркоместа за всяко жилище. Така наречените „ателиета“ се проектират и изграждат най-често като маломерни жилища и се продават като такива, но по проект и нотариални актове фактически се водят като нежилищна площ за която не се налага да гарантират паркоместа. По този „елегантен начин“ се заобикаля закона, лъжат гражданите и проблема с липсата на паркоместа се задълбочава. И това всичко става под благосклонния поглед на местните и държавни органи, а недоверието на гражданите към тях расте, защото измамените сме всички ние“.

Нарастват исканията за настаняване в общински жилища; оказване на еднократна финансова помощ; хората с увреждания настояват за осигуряване на лични асистенти, за по-големи социални пенсии. В резултат на лошата работа на ТЕЛК много хора с увреждания за дълъг период са лишени от социални пенсии, което ги обрича на тежко съществуване. Увеличава се броят на хората, които се нуждаят от социални помощи и подкрепа, но тенденцията за ограничаване на средствата се запазва. Известно увеличение бележат жалбите свързани с проблеми в здравеопазването от 13 през 2013 г. на 16 за това полугодие. В тази сфера най-острият проблем е липсата вече девет месеца на ТЕЛК по белодробни заболявания, което лишава стотици граждани от гарантираната им от Конституцията здравна и социална защита и помощ.

 

Източник: burgasnews.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории