В последния брой на „Инфо“ – списание на Банката за развитие на Съвета на Европа, се обръща специално внимание на социалните инвестиции (Info, CEB 4/2018, 21.06.2019). Това е по повод конференция, организирана от БРСЕ и Caisse des Dépôts Group (CDC) и проведена на 7 декември 2018 г. На форума се е обсъдила ролята на социалните инвестиции в изграждането на една просперираща и устойчива Европа.

От списанието читателите могат да се информират за интересите и работата на БРСЕ по отношение на социалните инвестиции и в какъв тип социални проекти са инвестирали.

Във въведението управителят на БРСЕ Ролф Венцел говори за предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества, като невъзможността да се преодолее бедността, увеличаването на социалните и икономическите неравенства, екологичните проблеми и демографските промени. Подчертана е значимостта на социалните инвестиции и тяхната роля в справянето с тези проблеми и за изграждането на просперираща и устойчива Европа.

„Социално отговорната инвестиция играе своята роля в изграждането на здрави, благоденстващи общества. Това е, което искаме. Към това се стремим…“, Ролф Венцел

В списанието са включени въпроси като:

  • Основните предизвикателства пред социалната кохезия в Европа
  • Средствата за насърчаване на устойчива социална политика, като специфични програми за социални инвестиции, чрез които да се мобилизират дългосрочни инвестиции в сектора.
  • Целите на устойчивото развитие и значението на уязвимостта в съвременната политическа дейност и възхода на национализма, като фокусът пада върху иновативни примери за начините за обезпечаване нуждите на уязвимите групи от населението.

В списанието се обръща внимание и на „Осигуряването на домове за уязвими семейства“, финансираща програма, разработена от БРСЕ и Валонския жилищен фонд за големи семейства, в Белгия. Инвестицията е в размер на 230 млн. евро за социално настаняване в схема от три фази, продължила девет години и приключила през ноември 2018 г. С подкрепата на програмата са се приютили близо 4000 уязвими семейства. Тя е помогнала и да се намали детската бедност чрез подобряване на достъпа до подходящи квартири на достъпни цени.

Списанието също оповестява как БРСЕ е инвестирала в различни социални проекти на обща стойност 2 млрд. евро в цяла Европа през 2018 г. Проектите обхващат области като образование, спорт, здравеопазване и материалната база на затворите, подкрепят MSMEs и съдействат за енергийна ефективност и инфраструктурни подобрения.

Проектите включват:

  • 80 млн. евро на Нюрнберг за изграждане и реновиране на училища и детски градини
  • 50 млн. евро на Жилищния фонд на Словения, за да финансира разкриването на нови социални жилища 
  • 150 млн. на Istituto per il Credito Sportivo (ICS), за да финансира разнообразни спортни съоръжения.

Прочетете повече тук

Източник: ESSPD.EU