В Бургас, Враца, Пловдив, Хасково и Шумен Националната пациентска организация и Българската стопанска камара започват съвместна инициатива за осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на хора с увреждания и техни близки.

Във всеки от петте града социални работници ще предоставят безплатна помощ на лица с намалена работоспособност и техни близки при търсенето на работа. Съдействието в процеса на намиране на работа ще включва посреднически и консултантски услуги. Безработните ще получават информация за свободните работни места, ще бъдат консултирани за възможностите за квалификация и преквалификация, ще могат да се включат в безплатни електронни обучения за търговски, продажбени, и презентационни умения, работа с компютър и др. Социалните работници ще помагат на лицата с намалена работоспособност при попълването и подаването на различни документи, ще им съдействат при оформянето на автобиография и мотивационно писмо, както и при подготовката за интервю за работа и пр.

В рамките на инициативата Националната пациентска организация и Българската стопанска камара разработват и информационна система, която да улесни връзката между хора с увреждания и работодатели и ще подпомогне лицата с намалена работоспособност да намерят работа, съответстваща на техните възможности, потребности и професионални амбиции. Предвидена е и информационна кампания за значимостта на трудовата интеграция на хората с увреждания, като ще бъдат проведени и пет регионални форума за обсъждане местните възможности за адаптацията на пазара на труда на хората с увреждания.

Проектът е на стойност 194 932.50 лева.

Повече за проекта може да научите ТУК.

Източник: БСК, 23.01.2020 г.

Oще по темата може да чуете в интервю на Жулиета Герова със Зюхре Мердан и Гинка Илиева за БНР /ТУК/.