24.02.22 г.

Настанени са първите потребители в центровете за грижа към възрастни хора с деменция или други увреждания, които не могат да се обслужват сами. Продължава приемът на документи за двете нови социални услуги за възрастни в Габрово, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Общо 30 души ще получат 24-часова грижа в модернизираната база на бившия дом „Майка и дете“ в квартал „Велчевци“. Потребителите са лица над 66 години, които не могат да се обслужват сами, хора с деменция или с увреждания. На тяхно разположение е екип от медицински сестри, рехабилитатор, психолог, сътрудници в социалните дейности, уточниха от общината. Настаняването се извършва след предварителна оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключен договор с доставчика на услугата – „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово.

Двата нови центъра осигуряват социални услуги, които не са били достъпни досега в Габрово. Отначало 13 души ще бъдат настанени в двойни и единични стаи на четирите етажа в модернизираната база на бившия габровски дом „Майка и дете“.

Престоят е дългосрочен и безплатен. Разходите през първата година ще се покрият чрез финансиране по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, после издръжката ще стане държавно делегирана. Желаещите да се възползват от услугите могат да го заявят лично или чрез пълномощник в местната дирекция за социално подпомагане.

Източник: Община Габрово