27. 04. 2021 г.

Най-новата социална услуга в Община Русе ще бъде „Социални жилища“. След решение на общинския съвет общинското предприятие „Обществена трапезария“ се сдобива с ново звено, което да подпомогне разкриването на социалните жилища, а наименованието му е допълнено и то вече е „Обществена трапезария и социални жилища“.

Социалните жилища се намират в квартал „Родина“ на улица ‘Белмекен“. Техните ползватели ще заплащат такса в размер на 20 лв. за всеки член от семейството. От Общината уточняват, че новосъздадения вид социални жилища са различни от тези, които се предоставят по Оперативна програма „Управление на общински имоти“ и целта им е да подпомогнат социално слабите групи от населението, както и други групи в неравностойно положение.

Създаването на новата социална услуга изисква и назначаването на пълен щат на един социален работник и един счетоводител, както и на хигиенист и домакин на половин щат. Ново работно място ще бъде разкрито и за шофьор в предприятието, тъй като чрез него 250 граждани получават ежедневно топъл обяд в дома си.

Източник: Община Русе