03. 09. 21 г.

Община Пловдив започна строителство на социални жилища в район „Източен“. В новата сграда ще има 18 паркоместа и 74 апартамента – най-много са едностайните и двустайните. Първата копка символично направиха кметът Здравко Димитров, заместниците му Георги Титюков и Пламен Райчев, Веселина Ботева-директор дирекция „Социална политика“. Очаква се жилищата за социално уязвими да са готови за 30 месеца. Проектът е в размер на малко над 7 милиона лева, осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз.

„Това е един от обектите, финансирани с онези 38 млн, които Община Пловдив щеше да загуби. Имаие вероятност не само да бъдат загубени, а община Пловдив да бъде глобена. Не се съмнявам в ефекта да бъдат подпомогнати нуждаещи се хора“, заяви преди на направи първата копка кметът Здравко Димитров.

Заместник-кметът Георги Титюков уточни, че новите жилища няма да бъдат включвани във фонд „Резервен“, като настаняването в тях ще става по отделна наредба. Срокът за оставане на спешно настанените е година, като съществува възможност той да бъде удължен до три години. Задължително условие за настанените обаче е да не отказват работа или курсове за квалификация и преквалификация.