В изцяло обновена и оборудвана сграда в Севлиево ще се преместят възрастните хора от социалния дом в село Стоките. Обществената поръчка, по която ще се преустрои и реконструира бившият дом за деца, лишени от родителски грижи е на стойност 155 хиляди лева без ДДС. С преместването на възрастните хора Общината цели подобряване условията им на живот, подобряване на здравните грижи и повишаване на възможностите за социална интеграция.

Източник: БТА, 11.10.2019 г.