„Социално подпомагане” с препоръки към хората с увреждания

Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Стара Загора, препоръча на лицата, имащи право да получат добавки за балнеолечение по чл. 42, ал. 2, тб4 от Закона за интеграция на хората с увреждания да потърсят информация от личните си лекари, издаващи направления и от Регионалната здравна инспекция дали избраният от тях обект отговаря на стандартите по Наредба 30 от 2004 г.

Препоръката на дирекцията идва дни след като стана ясно, че на 30 души от териториалната организация на слепо-глухите е отказано изплащането на добавките за балнеолечение. Мотивът за отказа бе именно факта, че избранният обект не отговаря на изискванията на Наредба 30. В последствие проблемът бе разрешен и от дирекцията обещаха хората да си получат средствата.

От Регионалната дирекция обаче съобщават, че в брой 55 на Държавен вестник от 4 юли тази година е публикувано Постановление № 169 от 26.06.2014 г. на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.

„. В чл. 28, ал.1 от ППЗИХУ е направено следното изменение: „Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.

§ 21 от ПЗР на Правилника гласи : „ Започнатите процедури по отпускане на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизане в сила на постановлението се довършват по досегашния ред“.

Молбите за отпускане на месечната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, подадени след 03.07.2014 г., ще бъдат удовлетворявани от Дирекция „Социално подпомаге“ само в случаите, когато балнеолечението и рехабилитационните услуги са се ползвали в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина““, се казва в официалното съобщение на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории