Социалните предприятия влизат в национален регистър

До края на лятото ще бъде готова Национална база данни за социалните предприятие в страната. Това съобщи за ДУМА Теодора Тодорова, държавен експерт в дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ в МТСП. Проектът е финансиран от генералната дирекция „Предприятия и промишленост“ към Европейската комисия. Партньори на МТСП са Националният статистически институт, Агенцията за социално подпомагане и Централният кооперативен съюз. В базата данни ще бъдат включени всички предприятия в страната, чиято дейност се фокусира в постигане предимно на социални цели.
У нас няма точна информация колко са социалните предприятия, стана ясно по време на конференция на тема „Партньорство за социални предприятия“. Голяма част от социалните предприятия започват дейност по различни проекти, финансирани от различни източници, и след приключване на проекта не могат да продължат работата си поради липса на устойчивост и на финансиране. Социалното предприятие не е само предприятие за хора с увреждания.
Сериозен проблем пред социалното предприемачество е отсъствието на системна и целенасочена политика на национално ниво и на нормативна база, коментира социологът Стоян Михайлов. Друг проблем е трудното намиране на подготвени кадри.
Припомняме, че през януари правителството одобри План за действие по социална икономика за 2014-2015 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. Той включва мерки, които се очаква да повишат разпознаваемостта на социалните предприятия, да допринесат за по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, да подпомогнат достъпа им до финансиране, да насърчат социалните иновации.

 

Източник: Дума

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории