Социалният проект на община Созопол създава условия за социална интеграция

Община Созопол приключи проекта„ Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Созопол”. За равносметката от свършеното по проекта Радио „Фокус”-Бургас разговаря с Вяра Милчева, ръководител на проекта.

 

Г-жо Милчева, община Созопол приключи проекта „Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Созопол” по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-5.1.04-0089-C0001/19.11.2012г.. Какво успяхте да постигнете по проекта?
Проектът се осъществява чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 „Помощ в дома”. Той е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 220 960, 17 лева. Общата цел на проекта е да създадем условия за социална интеграция за хора с увреждания и възрастни самотни хора. Екипът, който беше назначен със заповед на кмета, бе за организация и изобщо за работа по проекта. Екипът работеше много ентусиазирано и с много отговорно отношение към нуждаещите се хора. Проведохме мащабна информационна кампания. Помогнаха ни кметовете по населените места, неправителствени организации, за да може това, което се случва, да стигне до всеки един човек, имащ нужда от помощ. На практика проектът започна на 01 февруари 2013 година. Имахме три месеца за подготовка, за набиране на персонал на звеното, за обучението му във връзка с дейностите, които се извършваха през този период на проекта. Беше изключително наситена работа, на учене в крачка, защото водещите този проект не сме такива специалисти в социалните дейности, но това не ни попречи да научим много полезни неща в процеса на подготовка за стартиране на дейностите. На 01 май започнаха дейностите по проекта, които на практика са три основни вида- дейности за лична помощ в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Беше подготвена процедура от екипа, която бе одобрена от кмета на община Созопол Панайот Рейзи. Тя се отнася както за наемане на персонал в звеното, така и процедура за одобряване на кандидат-потребителите по проекта.
Колко души се възползваха от социалната услуга?
През целия период на практика обслужихме и помогнахме на 113 души. Това са възрастни хора, хора с трайни увреждания. През този период назначихме в звеното общо 31 служители, като започнахме с 27. Единият от тях е социален работник, който организираше цялостната дейност. Оттам нататък той работеше в специално оборудван със средства по проекта офис, предоставен от община Созопол. На практика той беше човекът, който основно имаше контакти с асистенти и с потребители. Ние винаги бяхме, разбира се, на негово разположение при проблеми и при необходимост от подпомагане. По лични причини в началото на проекта напуснаха някои от назначените за звеното асистенти, но ние имахме списък с готови обучени хора, които веднага ги заместиха. Най-важното е, че проектът, започвайки своите дейности, създаде условия за една социална интеграция на хората с трайни увреждания. Анализът от извършените мониторинги всеки месец доказа, че хората с увреждания и самотно живеещи на територията на община Созопол с огромно доверие и уважение посрещат асистентите по проекта. Всички те имат нужда наистина от помощ. Повечето се радваха на вниманието, което им се обръщаше, на това, че някой влиза в дома им, за това, че някой е помислил за тях и че се грижи за тях. Не сме имали никакви проблеми през тази една година работа с нашите потребители, а напротив- създаде се един добър колектив, екип по управление на проекта, потребители, асистенти на звеното. Правихме непрекъснат мониторинг, непрекъснатите посещения при хората, за които работим. Създадоха се изключително човешки контакти, подпомагахме ги чрез общината със средства по празниците, с продукти, с дрехи. Получи се една изключително добра и полезна социална дейност. Общината много ни помагаше през цялата тази година ,защото в община Созопол социалните дейности имат огромно значение в политиката на екипа на кмета Рейзи, така че аз мисля, че можем да се поздравим с една достойно извършена работа през тази една година. Убедена съм ,че дейността ще продължи, тъй като вече мислим в общината как да я продължим по проекта. Сега сме насочили цялото си внимание върху окончателния анализ, окончателния финансов отчет на проектните дейности. Вече в началото на май месец ще имаме готовност за това как ще продължи проектът.
От коя година се работи по проекта?
От 01 февруари 2013 година започна тримесечната подготовка, а от 01 май започнаха дейностите по проекта.
Как се промени животът на хората?
Това, което виждам аз ,влизайки в домовете им, е чистотата. Сега са по-подредени, винаги има цветя в дворовете им, има кой да се грижи за градинките им. Хората са спокойни, усмихват се. Посрещат ни като техни гости. Щастливи и доволни са.
Тъй като приключва проектът, в момента тези асистенти продължават ли да се грижат за хората?
Те ще се грижат за тях до 30 април. След което по договора, който е сключен от общината за предоставяне на тези услуги, ние трябва да осигурим устойчивост. Имаме мнения по въпроса, но окончателно ще го обявим как ще се случи след 01 май, като дейността ще се запази. Точно колко асистента ще бъдат назначени, как ще се случва ще стане ясно на по-късен етап. Сега проучваме нещата. Консултираме с други общини, които по-рано са приключили проекта и вече са започнали да работят по друг начин, така че ни трябва малко време, но мислим по въпроса. Със сигурност няма да ги изоставим хората.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории