12.11.21 г.

„Климат на промяна“ завладея Брюксел от 10 до 13 ноември с редица вълнуващи събития, повишаващи осведомеността за връзката между миграцията, изменението на климата и младежта. Кампанията #ClimateOfChange събра млади хора от целия континент в сърцето на европейските институции, за да участват във финала на европейския турнир по дебати. Наред с това съвременното цирково представление „WeLand” закри европейското си турне в Брюксел с вечерни спектакли в същите дни.

Брюксел стана домакин на финала на европейските младежки дебати, в които 113 ученици и студенти от 13 държави от ЕС влязоха в словесен двубой, използвайки най-добрите си умения за защита и оборване на доводи по теми от областта на климата, миграцията, младежта и икономиката.

#ClimateOfChange е общоевропейска комуникационна кампания, водена от италианската организация WeWorld и съфинансирана от Европейската комисия в рамките на програма DEAR, която има за цел да повиши информираността на младите граждани на ЕС за връзката между изменението на климата и миграцията и да ги въвлече в движение, готово не само да промени начина си на живот, но и да подкрепи политики за глобална климатична справедливост. 16 европейски граждански организации и университети са обединили усилията си за постигане на тази цел. От 2020 г. те работят заедно, като провеждат научни и теренни изследвания, дебати в училища и университети и широка европейска комуникационна кампания за повишаване на осведомеността, която да достигне до милионите млади хора на възраст от 16 до 35 г. в 23 държави-членки на ЕС.

Източник: Информационен портал за НПО