От 14 до 18 октомври 2019 г. в Дневния център за деца с увреждания в Казанлък са се провели обучения за повишаване на компетенциите на специалисти, работещи с деца в детските ясли, градини, училища и социалните услуги. Обученията са включвали въпроси, свързани с аутизма, предизвикателното поведение, функциите на поведението и практически стратегии и насоки.

Обучителите са Анн Андрюс и Хана Ембри – специални педагози, бихевиористи и сертифицирани поведенчески аналитици, специалисти с богат опит от Център за работа с деца с аутизъм в Денвър, Колорадо.

Това е поредното обучение за екипа на ДЦДУ, проведено от Анн Андрюс и Хана Ембри. То е безплатно и е подарък от Андрюс, Ембри и тяхната общност за хората от Казанлък, които работят с деца с или без увреждания.

Обучението предизвиква силен интерес, като над 60 специалисти казанлъшки ясли, градини, училища и социални услуги са се включили в него.

Източник: Община Казанлък, 17.10.2019 г.