Специализираните ТЕЛК решения са валидни

Във връзка със засиления интерес относно влизането в сила от 8 юли т.г. на Постановление № 179, с което се премахва разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и продължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от специализирани ТЕЛК и след 7 юли 2014 г. , Министерство на здравеопазването информира, че е установен контакт с НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения. В отговор управителят на НОИ е отговорил, че „издадените от ТЕЛК след 7 юли 2014 г. до окончателното им закриване, експертни решения са законосъобразни индивидуални административни актове и пораждат за лицата всички права, предвидени в законодателството”. МЗ изразява същото становище и е предприело действия за информиране на териториалните си структури по казуса. Всички решения на ТЕЛК, издадени след 7 юли до датата на закриване на специализирани ТЕЛК, са законосъобразни.

Във връзка със запитвания относно процедурите при прегледи на деца в ТЕЛК, МЗ уведомява, че на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за здравето „експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16- годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести. В този смисъл, закриването на специализирани ТЕЛК няма отношение към извършването на експертиза на деца от общ ТЕЛК.

 

Източник: МЗ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории