От 9 до 11 септември в град Дупница се проведе тридневен курс на тема „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца”. Този курс беше последен от поредицата обучения, организирани от АСП по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. В обучението взеха участие екипи на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ от градовете Кюстендил, Дупница, Благоевград, Пловдив и Бобов дол. Обучители бяха Русана Гаджанова – психолог и арттерапевт и Елеонора Георгиева – психолог и консултант. По време на обучението бяха разгледани казуси и разнообразни изобразителни и арттерапевтични техники за работа с деца и възрастни.