Проучването е проведено от CSR Advice Box и Junction Bulgaria, в периода 1 октомври – 31 декември 2018 г., измежду Топ 300 работодатели в България, определени спрямо брой осигурени лица. „Избрахме ТОП 300 работодатели поради това, че те залагат темпото, стоят начело на икономиката и имат капацитет да инвестират в повече от това да бъдат успешни на пазара. Те съумяват да зададат посоката на развитие на бизнес културата и начина, по който трябва да изглежда съвременният бизнес – споделя д-р Марина Стефанова – инициатор и автор на проучването. „За КСО у нас се говори отдавна, но за първи път имаме обобщени данни, които показват степента на развитието и прилагането й. За нас беше важно не само да проучим какво се случва в тази сфера в България, а и да направим сравнение с европейския и международен бизнес. Затова ще разпространим доклада и сред нашите международни партньори – над 1000 експерти от целия свят и над 40 университета, в които се работи по тази тема“ – допълва тя.

Проучването включва 5 основни направления:

 • Влиянието на външната среда за прилагане на КСО;
 • Корпоративни практики в областта на КСО;
 • Нефинансово отчитане на компаниите;
 • Целите на устойчиво развитие на ООН и прилагането им в бизнеса;
 • Профил на КСО специалиста у нас.

Основните изводи от проучването сочат, че:

 • Приоритетни области за нашия бизнес са отговорното потребление и умното използване на ресурси;
 • Собствениците и висшите мениджъри на компаниите имат водеща роля като лидери и вдъхновители за КСО както на собствените си компании, така и за индустриите, в които работят;
 • Очакванията на голяма част от бизнеса са, че държавата също трябва да бъде отговорен собственик и да прилага принципите на КСО в предприятията с държавно и общинско участие, както и да отчита публично изпълнението на тази дейност;
 • КСО специалистът е агент на промяната в компаниите, но неговия потенциал все още не се използва достатъчно;

Най-голяма пречка за прилагането на КСО, според бизнеса, е липсата на човешки ресурси и на познания по темата.

Двадесет процента от компаниите заявяват, че имат поне по един човек на пълен работен ден, който отговаря за корпоративната социална отговорност, а водещите компании имат екип от поне 4 служители и отделен КСО бюджет, който в половината от случаите e от над 100 000 лв.

Основните КСО приоритети на компаниите за 2019 г. са:

 • Изграждане на връзка със заинтересованите страни, приобщаване към бизнеса им и осъществяване на съвместни инициативи;
 • Споделяне на ценностите и ангажиране на екипа в КСО целите, които си поставят компаниите.
 • Пълноценни връзки с местните общности.

Пълните данни от проучването и обзорен анализ са издадени в книга, която можете да откриете и онлайн на www.csrab.com

Източник: NGOBG.INFO, 20.02.2019 г.