Специална маркировка улеснява хората с увреждания в Бургас

В Бургас положиха специална маркировка, насочваща хората с двигателни увреждания по удобен за тях маршрут в района на МБАЛ, съобщиха от общината.

В сградите на МБАЛ – Бургас се помещават множество заведения за доболнична и болнична помощ, провежда се физиотерапия, настанена е и Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ). Поради тази причина районът е често посещаван от хора с временно или трайно намалена подвижност. Самите сгради са достъпни – трудното е да се стигне до тях заради естествения наклонен релеф на терена.

Затова бе извършен анализ на пешеходната зона и бе определен маршрут, който в максимална степен да е удобен на трудноподвижните хора. За безпроблемна ориентация е положена хоризонтална маркировка, особено удобна за хората на колички.

Предстои полагане на тактилна маркировка за хора с нарушено зрение на пешеходната пътека по очертания маршрут.

 

Източник: kmeta.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории