Облекчен режим на регистрация за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания

 

С промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, одобрени от правителството, се въвеждат облекчаване на съществуващите административни режими за регистрация. Съгласно правителствения план за намаляване на административната тежест, се облекчава режимът за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

 

Броят на изискваните документи е намален и част документите ще бъдат проверявани по служебен път. Намалява се срокът за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания, и се регламентира 3-дневен срок за издаване на удостоверения след регистрацията. Разписани са особените правила в производството по вписване в регистрите и по издаване на удостоверенията, в т. ч. и особените правила за спиране и прекратяване на дейността, съответно – заличаване на лицата от регистрите.

 

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТСП.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории