Национална конференция за проблемите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи

В Тетевен се проведе Национална конференция за проблемите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Сред официалните гости бе и Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Приобщаването към спортни занимания на децата и младежите от специализираните институции е възможност за по-успешна житейска реализация, подчерта в своето изказване г-н Иванов. 

АСП в лицето на своя изпълнителен директор получи специални благодарности от Анатоли Илиев, председател на Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи, за цялостното партньорство и специално за приноса на Агенцията в развитието на програмата „Стани шампион“. От нейното начало преди 4 години досега над 100 деца са получили стипендии за обучението си в спортни училища. „За пълноценната реализация на спортните таланти на децата, лишени от родителска грижа все повече ще нараства ролята на ползотворното партньорство и сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации“, изтъкна в приветствието си към конференцията Ивайло Иванов.

Конференцията под наслов „Заедно за системните спортни занимания“ реши спортната федерация да разшири дейността си чрез включване и на деца не само от домове, но и от други социални услуги. Вече и по-малки спортисти – между 6- и 11-годишна възраст ще бъдат включени в регионалните и националните шампионати на възпитаниците от домовете за деца, лишени от родителска грижа. В досегашните издания на турнирите участваха само по-големи – от 13 до 18 г. Талантливите състезатели от домовете ще бъдат обхванати в специална система за следене на тяхното развитие и ще бъдат подпомагани за израстването им в спорта.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории