Социалните предприятия, като част от социалната икономика, са динамичен елемент на европейския икономически пейзаж с потенциал за: създаване на работни места; иновации в социалното подпомагане; осигуряване на възможности за участие в икономическия живот и пр.

Броят на социалните предприятия бързо нараства, като те се различават съществено в отделните страни по отношение на брой, размер, правни форми и сфери на дейност. С цел да се достигне до по-добро разбиране за състоянието на социалните предприятия в цяла Европа, Европейската комисия проведе редица проучвания, картографирайки реалността за социалните предприятия в 35 европейски държави на база на обща дефиниция и общ подход.

Този синтезиран доклад събира и интерпретира ключови изводи от докладите по страни, представяйки описание на различните традиции, осезаемите тенденции и основните предизвикателства в цяла Европа. Със сравнителния доклад се очертава общата картина на социалните предприятия и средата, в която оперират, „екосистемите“.

Повече може да прочетете ТУК.

Целия доклад може да прочетете ТУК /англ. ез./.

Източник: EASPD, 02.2020 г.; European Commission, 31.01.2020 г.