На проведена среща в Министерството на труда и социалната политика заместник-министърът Зорница Русинова е представила акцентите при подготовката на следващия програмен период (2021 – 2027 г.) на ОП „Развитие на човешките ресурси“ пред представителя на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе.

Сред приоритетите следващите години е предоставянето на интегрирана подкрепа от социални, здравни и образователни услуги на хора в неравностойно положение с цел да се предотврати тяхната социална изолация. Заместник-министърът посочва, че фокусът на усилия ще е насочен към политики и мерки за борба с бедността и явления като ранно отпадане на деца от училище. В тази посока ще е и предложението за одобрение на операция, свързана с ранното детско развитие на стойност 15 млн. лв., което ще бъде представено пред следващия Комитет за наблюдение. В операцията се предвиждат допълнителни мерки за подкрепа на семейства с цел да се подобрят възможностите за социалното им включване и последваща интеграция на пазара на труда.

Зам.-министър Русинова е отправила благодарност за подкрепата на Световната банка и за сътрудничеството в областта на социалната политика, като е припомнила, че първообразът на центровете за ранно детско развитие е създаден със заем от СБ и е посочила, че инвестирането в тях ще продължи.

На срещата са обсъдени и възможностите с подкрепата на Световната банка да се направи анализ на промените в българското законодателство за хората с увреждания, за да се оценят ефектите от нормативните промени в сектора.

Източник: МТСП, 08.11.2019 г.