Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с президента на Международния кооперативен алианс Ариел Гуарко. По време на разговора бяха обсъдени въпроси от двустранен интерес, като беше поставен акцент върху възможностите за развитието на социалната и солидарна икономика и увеличаването на приноса на социалните предприятия в икономиката. В срещата участва и председателят на Централния кооперативен съюз Петър Стефанов.

Министър Петков представи мерките за насърчаване на социалните предприятия във влезлия в сила в началото на май 2019 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Той припомни, че по време на председателството на Съвета на ЕС през първата половина на миналата година България е поставила социалната икономика сред основните теми в европейския дневен ред. Петков добави, че предстои да се разработи електронна платформа, която ще насърчи развитието на социалните предприятия, като им даде възможност да се включат в единния пазар и да създават мрежи и партньорства.

По време на разговора бяха обсъдени и въпроси, свързани с влиянието на новите технологии върху условията за труд и равнопоставеността между жените и мъжете.

Източник: МТСП, 31.05.2019 г.