VIVACOM Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант), за която могат да кандидатстват:

  • Граждански организации (фондации и сдружения), регистрирани в обществена полза;
  • Народни читалища;
  • Училищни настоятелства, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
  • Настоятелства към детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

​Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. При оценяване на проектите ще се вземе под внимание доколко отговарят на следните 3 критери:

  • Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност;
  • Въвличане на местната общност;
  • Новаторство.

Подкрепата за всеки проект, както и до сега, може да бъде до 5 000 лева. Няма ограничения в броя проекти, които една организация може да подаде. Ако организацията е била сред печелившите в предходно издание, обаче, трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея. Общата стойност на фонда на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година.

Срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 19 януари 2020 г. За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да бъдат представени в електронен формуляр

Повече информация може да намерите ТУК.