Становище на ИСС за териториалните планове за справедлив преход

30.04 22 г.

Икономическият и социален съвет /ИСС/ прие становище на тема ”Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“.  В становището се отчита, че Механизмът за справедлив преход (МСП), като част от Европейския зелен пакт е създаден с цел при прехода към неутрална по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Европейският съюз създаде фонд, чрез който се предоставя целева подкрепа за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода.

В тази връзка ИСС отбелязва, че при обсъждането на справедливия енергиен преход е необходимо да се направят изводи от текущата ценова криза на енергийните пазари, която добавя своята тежест към вече предприети действия за ускоряване на декарбонизацията и при отчитане на икономическото възстановяване от пандемията с COVID-19. Европейският съюз, подобно на много други региони по света, е изправен пред рязко увеличаване на цените на енергията. Съветът отбелязва също, че при изготвяне на насоки за справяне с отрицателните последици от внезапния скок на цените, ЕК настоява да не се допуска фрагментиране на европейския единен енергиен пазар, нито да се застрашават инвестициите в енергийния отрасъл и екологичния преход.

Съветът отчита направените усилия за оценка на въздействието на зеления преход в засегнатите области и отбелязва с тревога, че подготовката на териториалните планове за предаване пред ЕК изостава значително.  Отбелязва се още, че  страната ни  е пропуснала възможността да получи финансиране по Фонда за модернизация при първия обявен прием през 2021 г. и се подчертава необходимостта от ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда.

 

Цялото становище на Икономически и социален съвет или да го намерите ТУК