08. 01. 22 г.

Европейската гражданска инициатива е единствен по рода си инструмент, който дава възможност на всеки гражданин да формира политиките в Европейския съюз, като изиграе важна роля в определянето на политическия дневен ред.

Благодарение на Европейската гражданска инициатива гражданите могат да се свържат помежду си, за да направят или подкрепят конкретни предложения в области, които са в правомощията на Европейската комисия. След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и бъдат достигнати минималните прагове в 7 държави от ЕС, Комисията решава какви действия да предприеме, ако има такива.

Порталът „Споделете мнението си“ дава възможност за участие в оформянето на политиките на ЕС, като участвате в консултациите на Съюза във връзка с планирани инициативи, а платформата „Готови за бъдещето“ помага за намаляване на бюрокрацията, опростяване на законите на Съюза и приспособяването им към бъдещите нужди.

Повече и инфоррмация може да откриете ТУК