17.09.21 г.

Във всички области в страната от 20 септември започва кампанията по предоставяне на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се хора. Близо 500 000 български граждани ще бъдат подкрепени с  храни на обща стойност 13,4 млн. лв. Пакетите с хранителни продукти ще бъдат доставени  по график, изготвен от партньорската организация, която осъществява кампанията – Български червен кръст. Помощта е осигурена с финансиране по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

Списъците с правоимащите са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, която е Управляващ орган на програмата. Пакетите съдържат 15 вида продукти от първа необходимост. За тричленни и по-големи семейства са предвидени пакети от почти 28 кг храни общо, а по-малките ще получат по около 18 кг. От старта на Оперативната програма за храни ежегодно около 500 000 нуждаещи се и членовете на техните семейства получават подкрепа с продукти от първа необходимост. До момента са раздадени над 80 000 тона храни под формата на повече от 1,4 млн. пакети и топъл обяд.

Към момента 201 общини предоставят топъл обяд на 58 500 души по операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Средствата са осигурени от Европейския съюз по линия на механизма REACT-EU за преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19.

Източник: Министерство на труда и социалната политика