„Ти и Lidl за по-добър живот“ е инициатива на Лидл България. Тя стартира през 2017 г.

В периода 13 май – 10 юни компанията ще отделя по 3 ст. от всеки касов бон, а събраният фонд ще бъде използван за подкрепата на проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство.

За четирите години от съществуването си, кампанията е набрала фонд от 715 000 лв., финансирала е 96 проекта на граждански организации от цялата страна, а ползвателите на тези проекти надхвърлят 256 000 души. Част от финансираните проекти не са еднократни и продължават да работят във времето.

През годините инициативата е получила общо 13 отличия в различни конкурси и награди. Последната от тях е в оспорваната категория „Инвеститор в обществото“ и е от името на Българския Форум на Бизнес Лидерите.

Проектите за тазгодишната кампания могат да бъдат подадени до 28 юни 2022 г., могат да кандидатстват граждански организации от цялата страна, сред тях: сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел.

Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв.

Кандидатстване

Информацията може да намерите на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – www.frgi.bg

Източник https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti-i-lidl-za-po-dob-r-zhivot