Новият фонд се нарича Инструмент за финансиране от ЗиСИ (EaSI). Целта му е да подкрепи създаването на работни места и социалното приобщаване. Общият му размер е 200 милиона евро и е насочен към повишаване на кредитния капацитет на институциите за микрофинансиране и кредиторите на социални предприятия в Европа. Заемният фонд е партньорство между ЕС, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

В подкрепа на създаването на работни места и социалното приобщаване, инструментът, финансиран от ЗиСИ, цели да подобри достъпа до финансиране за:

  • микропредприятия, включително самонаетите и тези, които наемат уязвими хора и
  • социални предприятия.

Повече информация може да намерите ТУК.