Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри обучителна програма по политиката на социалната икономика. Обучението се провежда в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика. Целта на програмата е да се подготвят обучители по тази все още нова политика.

Източник: МТСП, 29.11.2019 г.