Първата активна виртуална платформа за он-лайн дарения вече заработи във Варна. Тя е интегрирана в сайта на Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“. 
С развиването на съвременните технологии, едно от най-големите предизвикателства за насърчаване на дарителството е достигане до повече дарители чрез уеб-базирани платформи. Онлайн платформата за даряване включва обновяващ се списък на каузи на местни неправителствени организации, които търсят финансиране от дарители за реализиране на своите идеи.

Каузите са избрани от Обществен дарителски фонд за Варна чрез конкурс. В конкурса участваха седем неправителствени организации, като четири от тях получиха възможността да бъдат подкрепени, чрез он-лайн платформата. Платформата ще показва конкретната търсена сума и набраните до момента средства за всяка кауза.
Каузите са следните:

„Танц за всички“ на Център за съвременен уличен танц с ръководител Георги Енчев (Гоош)
Реализиране на програма за социално включване, чрез движение и танц. В рамките на програмата ще бъдат проведени 30 сесии по „интензивна комуникация чрез танц“ за участници от различни социални групи – млади хора, които срещат затруднения да се интегрират в средата си, млади хора, жертви на агресия в училище. Една от сесиите ще бъде посветена на лица с увреждания.

Обучителните сесии ще се провеждат на територията на училище по уличен танц „The Center“ във Варна. За участниците в програмата това е единствена възможност да придобият танцови умения и да общуват с представители на различни социални групи.

„Младежки доброволчески комплекс“ на Сдружение „Няма невъзможни неща“
Целта е да се създаде доброволчески комплекс сред природата в близост до Варна, където групи от ученици и младежи да посещават тренинги и лагери, за да общуват, да се обучават в доброволчество, да спортуват, да придобиват умения за труд за самостоятелен живот. Част от тренингите предвиждат съвместни дейности на младежи с техни връстници с увреждания.

Младежкия доброволчески комплекс ще бъде изграден на терен на Сдружението в район „Боровец“, където с набраните средства ще се подготви терена и ще се създадат условия за провеждане на занятия и тренинги сред природата.

„Създаване на Информационен център за хора с Алцхаймер и деменция и техните близки“ на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“
Създаването на информационен център има за цел да бъде в помощ и подкрепа на хора с Алцхаймер и деменция и техните близки. В него те ще получават, както цялостна информация за болестта, за етапите и развитието, за стъпките при диагностицирането й, за медицинската и социалната подкрепа, която могат да получат в България, така и ще бъдат насочвани към специалисти и съществуващи социални услуги. В центъра ще се провеждат групи за взаимопомощ (с помощта на фасилитатор, гостуващ психолог/социален работник/психиатър), „Алцхаймер кафе“, както и лекции и беседи, свързани с болестта.

„Помогни ми, аз съм различен и уникален“ на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
Инициативата има за цел организирането на 4 -дневен обучително – терапевтичен лагер за 45 младежи с интелектуални затруднения, ползващи социални услуги в общността. По време на лагера младежите ще участват в уорк-шопове за придобиване на социални умения, в арт-терапевтични работилници и ще се обучават в прилагането на специфични арт-техники, усвоявайки умения за изготвяне на красиви изделия с високи художествени качества.

Реализирането на тази кауза е единствена възможност за младежите с ментални увреждания да се отделят от социалните центрове, които посещават и от обичайната домашна среда. За техните семейства е невъзможно да се отдели ресурс за тяхно обучение извън дома.

Обществен дарителски фонд за Варна се ангажира с разпределянето на набраните средства за различните каузи към съответните неправителствени организации под формата на грантове и отчитане на резултатите от финансираните проекти към дарителите. Фонда има натрупан опит в областта на отпускането на грантове, който ще позволи успешното реализиране на тази дейност. Той е една от малкото организации в България, която системно работи за развитие на местното дарителство.

Виртуалната платформа за онлайн дарителство е част от проект „Повишаване на капацитета на НПО от Варненска област за набиране на средства от частни дарители и изграждане на дарителска култура, ориентирана към проекти за развитие“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории