Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ е в процес на разработване на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. Във връзка с това, можете да ни изпратите предложения и/или проектни идеи, които да допринесат за определяне на приоритетни за изпълнението на програмата процедури, подходящи за включване в ИГРП за 2016 г.

Предложения се приемат в срок до 10.09.2015 г. на електронен адрес: opgg-pc@government.bg, като за целта използвате приложения образец .

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 7, ал. 3 на ПМС № 107/10.05.2014 г. проектът на ИГРП за 2016 г. ще бъде публикуван до 15.09.2015 г. на единния информационен портал www.eufunds.bg за предварително обсъждане.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории