Стартира проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“

В заседателната зала на община Пловдив на 02 юли 2014 г. от 11.30 часа се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Община Пловдив е бенефициент по проекта, а партньори са Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ гр. Пловдив и Норвежкия изследователски институт Agderforskning AS.
На пресконференцията присъстваха представители на Програмния Оператор – Министерство на образованието и науката, служители от общинската администрация, граждани и медии. Пресконференцията бе открита с всъпителни думи на г-н Георги Титюков – зам.-кмет на община Пловдив, а ръководителят на проекта г-жа Нели Милкова запозна присъстващите с основните дейности, реализацията на които ще осигури на община Пловдив нов Младежки център с подходяща инфраструктура. Участие в пресконференцията взе и г-жа Ренета Венева, управител на Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“.
Общата стойност на проекта е 1 147 009,05 евро (2 243 320,31 лв.), като безвъзмездната финансова помощ от Финансовия механизъм е в размер на 100%.
Основната цел на проекта е изграждането на младежки център в град Пловдив, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа. В Центъра младежи между 15 и 29 годишна възраст ще имат възможността да участват в младежки обмени, доброволчески инициативи, неформални обучения (гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други), клубове по интереси и кръгли маси. Ще бъдат създадени програми за реинтеграция на младежи, отпаднали от образователната система, такива с девиантно поведение или с противообществени прояви и представители на малцинствени групи. Новосъздаденият Център ще предоставя достъп до интернет и медийно базирани платформи.
Крайният срок за приключване на проекта е 30.04.2016 г.

 

Източник: Община Пловдив

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории