В Добрич стартира проект „Подкрепа в дома”, чрез който 158 нуждаещи се получават почасови услуги. Той е насочен към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.

Проектът се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 390 045,12 лева. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде в рамките на 12 месеца.

С повече информация за проекта можете да се запознаете тук.

Източник: Добрич Онлайн, 02.07.2019 г.