Стартира схема „Независим живот“ по ОП РЧР

Нови над 14 000 хора в нужда ще получат личен, социален, домашен или здравен асистент, чрез общините в цялата страна. От комплексните социални услуги ще могат да се възползват хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, които имат нужда от грижи в дома. Финансирането ще се осигури по схема „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ще се реализира от общините“, обясни вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на пресконференция в МТСП на 8 май. 

Новата финансова възможност, предоставена на общините в цялата страна от Оперативната програма на социалното министерство, ще увеличи броя на платените лични асистенти, които към момента са 12 000 и финансирането за тях се осигурява по друга схема на същата програма. Наред с това, с част от средствата е предвидено изграждане на центрове за предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги за нуждаещите се по места, както и повишаване на експертизата на специалистите, ангажирани в предоставянето им – включване на специалисти- психолози, логопеди, рехабилитатори и т.н.
Общият бюджет, предвиден за финансиране на новите социални услуги за общини в цялата страна е 150 млн. лв. „Тъй като практиката ни показва огромен интерес и нужда от развитието на подобни социални услуги, ние продължаваме да търсим възможности не само за разширяване на броя на хората, до които да достигне помощта, но и на качеството на услугите, за да могат повече нуждаещи се да получават качествени социални и здравни услуги. Сега остава и общините да са активни и да се възползват от средствата, които оперативната програма отделя за тях“, заяви министър Калфин.
Общините – самостоятелно, както и в партньорство с доставчици на социални услуги и неправителствени организации от 8 май 2015 г. вече могат да кандидатстват с проекти в размер от 80 до 500 000 лева. За първи път ще бъде възможно това да става единствено по електронен път – през Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. Минималната продължителност на предложените проекти трябва да е 18 месеца, като всички дейности трябва да приключат до края на 2017 г.
„В подбора на общинските проекти няма да има конкурентен принцип. Искаме средствата да достигнат до колкото се може повече общини и затова сме обявили три срока за кандидатстване. Така всеки, който е готов може да си подаде документите електронно веднага и те ще му бъдат разгледани без да се налага изчакване на всички. Въвеждането на три срока ще увеличи оперативността. Има реална възможност още през лятото общините да започнат да предоставят услугите на хората“, уточни заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Сроковете за подаване на проектите от общините са три – до 10.06 2015 г., до 10.07.2015 г. и до 06 януари 2016 г.
Според Владимир Георгиев, кмета на община Самоков, която е една от водещите по брой на лични асистенти за страната, електронното кандидатстване е облекчение. Той приветства идеята за обединяването на различни услуги. По неговите думи адекватната грижа в домашни условия е предпочитана и от възрастните хора. „Чрез финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014-2020 г. родителите имат възможност сами да се грижат за децата с увреждания, което е много добра възможност държавата да ги подпомогне в личния ни избор да си останат вкъщи и да си гледат децата“, отбеляза и личният асистент Веселина Томова.
През следващия месец предстоят 4 информационни събития, насочени към общините за възможностите, които ОП РЧР им дава за разработване на социални услуги. Датите за събитията са: 11 май – гр. София, 13 май – гр. Бургас, 14 май – гр. Варна, 19 май – гр. Пловдив и 21 май – гр.Велико Търново.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории