Стартираха новите социални услуги на Община Борово

На църковния празник Свети Дух – 9 юни, Община Борово официално откри три нови социални услуги за деца и младежи – Център за настаняване от семеен тип „Св. Мина”, Преходно жилище „Патиланци” в село Брестовица и Център за обществена подкрепа в град Борово. Изборът на 9 юни за дата на откриването е по съвет на местния свещеник – презвитер Димитър Димитров, тъй като дните 8 и 9 юни са дати на най-големите християнски празници след Великден – Петдесетница и Свети дух. Празничният ден започна с концерт на децата и младежите потребители на ЦОП, ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦСРИ, Защитено жилище и Преходно жилище. С песни и танци младежите изпълниха залата на Народно читалище „Мъдрост” в село Брестовица.

Гости на тържеството бяха Георги Георгиев – кмет на Община Борово, Илияна Георгиева – заместник-кмет на Община Борово, Павел Николаев – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Бяла, Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, Камелия Кожухарова и Снежана Димитрова – главни експерти в РДСП – Русе, Виолетка Йорданова – началник на отдел „Закрила на детето” в ДСП – Бяла, Нели Цветкова – директор на Общинско предприятие „ОХСУ” – Борово и Диана Стойчева – директор на ЦСРИ „Детелина”.

Наталия Белчева подари на новите услуги символичен подарък – подкова, обкичена със здравец – за късмет, здраве и дълголетие. Преходно жилище „Патиланци” е настанено в бившите помещения на Дневен център за деца с увреждания. През 2013 г. Община Борово взе решение да трансформира социалните си услуги, като закри двата дневни центъра поради недостатъчен брой потребители от целевата група – деца с увреждания. В Преходното жилище живеят шест девойки и младежи на възраст от 16 до 18 г., пет от които от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” – село Брестовица, а една девойка от ДДЛРГ „Калина” в село Стърмен, Община Бяла. Младежите от Преходно жилище получават подкрепящи услуги в Центъра за обществена подкрепа в град Борово.

Гостите бяха посрещнати с хляб и сол на входа на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Св. Иван Рилски” в село Брестовица. Почти три години Наталия Белчева ръководи екипа на Дома след дисциплинарното уволнения на бившия директор Любчо Василев. /Той беше уволнен от настоящия кмет на Община Борово. През месец февруари 2014 г. ВАС отхвърли жалбата на бившия директор за незаконно уволнение и сложи справедлив край на претенциите на Василев/. През тези три години бившият психолог и настоящ директор съумя да ръководи екипа си така, че да преодолее тежкото наследство и да превърне ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” в място не по-малко привлекателно от новите услуги. Днес децата и младежите от трите услуги в Брестовица /ЦНСТ, ДДЛРГ и Преходно жилище/ разполагат със сходни битови условия, с равен достъп до подкрепящи услуги и с множество развлечения, а за правилното и пълноценно хранене на питомците, включително и на тези, за които са необходими специални диети, се грижи Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”.

Центърът за настаняване от семеен тип „Св. Мина” е създаден в обособени помещения на втория етаж на сградата, в която се помещава ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”. Името на услугата е избрано от Мариана Минева – директор на дирекция „Специализирана администрация” в Община Борово. Свети Мина се счита покровител на семейството, както и на болните, страдащите, бездомните. Още от 2010 г. Община Борово взе решение да обособи помещенията на втория етаж за самостоятелна услуга, първоначално Преходно жилище, сега – ЦНСТ. Ремонтът на помещенията е извършен с общински средства, а обзавеждането закупено със средства от Фонд „Социална закрила”. Едва през 2014 г. след компенсирани промени в системата на социалните услуги на община Борово са прехвърлени средства за разкриване на услугата. В момента в ЦНСТ „Св. Мина” живеят 12 младежи с интелектуални затруднения, които получават подкрепящи грижи в ЦСРИ „Детелина” – град Борово.

Центърът за обществена подкрепа в град Борово наследява помещенията на Дневен център за деца с увреждания „Слънце”, като приютява 33-мата потребители на двата закрити дневни центъра. Тъй като ЦОП – Борово ще предоставя почасови услуги ще работи и с потребители от други целеви групи – деца в риск от отпадане от училище от цялата община, с приемни семейства, кандидат осиновители и осиновители. През следващите месеци към ЦОП – Борово ще бъдат насочени 22-те приемни семейства от общините Бяла и Борово. Те ще бъдат консултирани от социалните работници и психолога на ЦОП – Петя Георгиева, Юлия Янева и Миглена Друмева.
Новите услуги бяха открити с водосвет, отслужен от презвитер Димитър Димитров. Местният свещеник е чест гост и духовен наставник на децата и младежите от социалните услуги в село Брестовица. За своите млади приятели отец Димитър създаде иконостас в дневната на новото ЦНСТ.

През 2014 г. Община Борово продължава да бъде доставчик на девет социални услуги в общността – ЦОП, ЦСРИ, ДДЛРГ, ЦНСТ, Преходно жилище, Защитено жилище – делегирани от държавата дейности. С бюджет от над 300 000 лв в Община Борово функционира и Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, което доставя услугите Домашен социален патронаж и „домашен помощник – домашен санитар”. Със средства на ОП „РЧР” Община Борово доставя услугата „личен асистент”. Днес на среща – разговор с гостите от държавните структури социалните работници от общинските услуги отговориха на въпроса: „А оттук – нататък накъде?” по следния начин: към предстоящото преструктуриране на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”, към развиване на услугата „приемна грижа” в цялата община, към създаване на социално предприятие, предоставящо възможност за работа на младежите с увреждания, към създаване на ЦНСТ за стари хора.

Общинската система от социални услуги се стреми да създаде добра практика – система от социални услуги в подкрепа на всички хора в неравностойно положение в малка община.

 

Източник: ruseinfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории