Стартираха услугите по проект „Желани пространства….” в Тунджа

От 13.08.2014 г. в селата Хаджидимитрово, Завой, Веселиново и Бояджик стартира услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Дейността е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип”, финансиран по Проекта за социално включване чрез заем от Световната банка. През месец септември се очаква да стартират и другите комплексни услуги, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.

За реализирането на този мащабен проект, Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент е сключила Споразумение за финансиране № РД 09-87 от 05.07.2011 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 724 530 лева.

 

Източник: Община Тунджа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории