19.11. 21 г.

Броят на децата с увреждания в световен мащаб се изчислява на почти 240 милиона според нов доклад на УНИЦЕФ. Децата с увреждания са в неравностойно положение в сравнение с децата без увреждания по повечето показатели за благосъстоянието на децата, показват изводите в направеното мащабно проучване.

Това ново изследване потвърждава това, което ние вече знаем: Децата с увреждания са изправени пред много, често трудни за преодоляване, препятствия в реализирането на правата си. От сериозни въпроси като достъпа им до образование, до прости, но важни неща, като някой да им чете приказки у дома, вероятността децата с увреждания да бъдат включени или чути е много по-малка по почти всеки един показател. Твърде често децата с увреждания просто остават на заден план“, отбелязва изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор.

Докладът включва съпоставими в международен план данни от 42 държави и обхваща над 60 показателя за детско благосъстояние – от хранене и здраве до достъп до вода и санитарно-хигиенни условия, образование и защита от насилие и експлоатация. Наборите от данни са разпределени по вид функционално затруднение и тежест, пол, икономически статус и държава. Докладът ясно показва бариерите, които пречат на децата с увреждания да участват пълноценно в обществата, и как това често води до здравословни проблеми и трудности в социалните отношения.

В сравнение с децата без увреждания, за тези с увреждания е:

– 24% по-малко вероятно да получат ранно стимулиране и отзивчива грижа.

– 42% по-малко вероятно да имат основни умения за четене и броене.

– 25% по-вероятно да страдат от загуба на тегло и 34% – от забавяне в растежа.

– 53% по-вероятно да имат симптоми на остри респираторни инфекции.

– 49% по-вероятно никога да не са посещавали училище.

– 47% по-вероятно да не посещават основно училище, 33% по-вероятно да не посещават средно училище и 27% по-вероятно да не посещават висше училище.

– 51% по-вероятно да се чувстват нещастни.

– 41% по-вероятно да се чувстват дискриминирани.

– 32% по-вероятно да са обект на тежки телесни наказания.

Специфичните изживявания на хората с увреждания обаче се различават значително. Анализът демонстрира, че съществува цял спектър от рискове и възможни последици в зависимост от вида увреждане, местожителството на детето и до какви услуги има достъп то. Това подчертава колко е трудно да се правят обобщаващи изявления относно бариерите пред децата с увреждания и колко е важно да се разработят целеви решения за адресиране на неравенствата.

Достъпът до образование е една от многото теми, разгледани в доклада. Налице е широко съгласие за важността на образованието, но децата с увреждания все още изостават в учението. Според доклада децата, които изпитват затруднения в общуването и в това да се грижат за себе си, е най-вероятно да не посещават училище, независимо от етапа на образование. Броят на децата, които не посещават училище, е най-голям сред децата с множество увреждания и неравенствата се задълбочават още повече, като се отчете и тежестта на увреждането.

Анализът има за цел да увеличи включването на 1 от 10 деца и млади хора с увреждания по целия свят, като гарантира, че те са преброени, консултирани и взети под внимание при вземането на решения.

Новата глобална оценка на броя на децата с увреждания е по-висока в сравнение с предишните оценки и се основава на по-цялостно и всеобхватно разбиране за уврежданията, като взема предвид функционални затруднения, включително тревожност и депресия.

Пълният текст на доклада може да видите ТУК

Източник: УНИЦЕФ