https://www.concordia.bg/

Пред Радио София Иво Ванчев – ръководител на Центъра за работа с деца на улицата „Посока“, и Стела Гачевска – изпълнителен директор на фондация Конкордия България, която администрира Центъра, разказаха какви са практическите измерения на социалната подкрепа за деца.

Стела Гачевска посочи, че Центърът за работа с деца на улицата е открит през 2009 г. В началото екипът се е сблъсквал с много тежки случай на безпризорни деца, вкл. такива с тежки заболявания. С времето ежедневните мобилни обходи са направили осезаемо присъствието на специалистите в самите общности, а сега предстой разкриването на нов център в сърцето на общността – между „Орландовци“ и „Малашевци“, допълни Гачевска.

Иво Ванчев отбеляза, че мобилните екипи пряко се сблъскват с нуждите на родители и деца и така че можем да се окаже подкрепа в посока превенция от отпадане от образователната система.

Повече за практиката, нуждите и перспективите пред социалната подкрепа за деца в риск може да научите от разговора ТУК.

Източник: БНР, 21.01.2020 г.