Фондация „КОНКОРДИЯ България“ бе удостоена с голямата награда на НАСО за цялостен принос в социалното развитие на България. Като част от поредицата ни с интервюта с носителите на награди в тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО, разговаряме с изпълнителния директор на фондацията г-жа Стела Гачевска:

Г-жо Гачевска, фондация „КОНКОРДИЯ България“ беше удостоена с голямата награда на НАСО в категория „Неправителствени организации“. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

За нас, като организация с дългогодишен опит и широк спектър от дейности в социалните услуги, това е една заслужена награда, която зарадва целия ни екип. Благодарим ви! Винаги съм казвала, че социалната работа по някакъв начин е недооценена, в смисъла на трудността, усилията и рисковете. Резултатите са често трудно постижими и видими, но пък всеки един успех си струва и това много често е основния мотиватор за колегите. Изключително важно за нас е да има такива инициативи и отличия, като вашата, с което заедно допринасяме за духа, силата и мотивацията не само на екипа на фондацията, но и на всички, свързани със социалната работа.

Като една от най-активните неправителствени организации фондация „КОНКОРДИЯ България“ реализира редица проекти. Разкажете повече за тях.

КОНКОРДИЯ е част от международна мрежа, която развива дейности в няколко държави от 30 години. В България отваряме врати през 2008 г. с първия си Център за младежи в нужда. Днес КОНКОРДИЯ е една от най-разпознаваемите и широкоспектърни доставчици на социални услуги, като управляваме 10 различни проекта, и нископрагови и дългосрочни резидентни такива: няколко дневни центрове за деца и семейства, два кризисни центъра, резидентни улуги за деца и младежи.

Не мога да не обърна внимание на една от основните ни инициативи, т.н. Мобилна социална работа. Имаме обособен консултативен кабинет, който работи на терен в най-уязвимите общности, или „там, където никой не ходи“, както гласи мисията на КОНКОРДИЯ.

Като отделна програма е спортът, една от най-успешните формули за социална интеграция на децата от уязвими общности – Футболен клуб КОНКОРДИЯ има развити три футболни отбора и обхваща над 70 деца. Не на последно място са и нашите социални предприятия, които предоставят възможност на младежи да намерят своето защитено място за първи трудови умения, реализация и подкрепа към самостоятелност – фризьорски салон, ателие за изработка на свещи, ателие за изработка на керамични изделия.

Какъв според вас е „ключът“ към цялостната грижа и подкрепа за децата и младежите в България?

Труден въпрос. Иска ми се да знам рецептата. В социалната работа се работи индивидуално, защото нуждите и трудностите на хората са различни. Да се работи с хора, които от поколения са извън системата, нямат лични документи, нямат достъп до здравеопазване, децата им не ходят на училище, не винаги е лесно и „ключ“ трудно се намира.

При всички случаи важен е системният и комплексен подход, да се работи едновременно с цялото обкръжение на лицето, значими възрастни, история и обединяването на усилията на различните институции, включително и бизнеса. Също така е много съществена кадровата политика по отношение на професията – квалификация, мотивация, достойни възнаграждения и условия на труд, подкрепа.

Каква е визията Ви за обществената грижа за децата? От какви реформи се нуждаят системите за закрила на децата в България?

Като държавна политика, от моя професионален опит на практик в сферата, бих казала, че много неща се случиха през последните години. Имам предвид темпът на закриване на специализираните институции за деца (т.н. домове), разкриването на дневни центрове, превантивни програми. Ако говорим за „обществена грижа“,  бих се насочила към намаляване на дискриминацията. За съжаление тя присъства в голяма степен в нашето общество, срещаме я всеки ден в работата си, за съжаление включително и сред професионалните общности от системите на здравеопазването, образованието и др.

Бих споменала също координационната работа на държавните институции, свързани със социалната политика и закрилата на децата, която би могла да се оптимизира. Да се достигне до едно общо разбиране и един подход, защото в момента има противоречия и неясни отговорности. Не говоря само за социалната политика, а за това, че заедно с нея, като едно цяло трябва да работят и образователната, здравната, правосъдната система, Министерство на вътрешните работи.

Моето желание е социалната работа да стане по-видима. Да е оценена. Да има повече солидарност и антидискриминация в обществото ни като цяло. Към всички мои колеги социални работници, от КОНКОРДИЯ и извън нея, изказвам възхищение и огромно уважение за това, което правят. Благодаря и на всички онези скрити лица – тези, които не работят пряко в услугите и понякога остават незабелязани, а всъщност са скелета на организацията и правят възможно да се случват дейностите ни.

Мечтата ми е системата и обществото ни да се променят и в бъдеще ние, социалните работници, експерти и организации, да имаме по-малко работа!