През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов по време на дискусионен форум на тема „Дигитална трансформация и социални иновации“.

Комитетът по наблюдение, на който НАСО е член, одобри мерките за наблюдение на 22 юни. Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. Подкрепа по операцията ще получат дейности, свързани със субсидирана заетост, обучения и квалификация на служителите в социалните предприятия.

„Хората с увреждания и уязвимите граждани са потенциал, който трябва да развиваме и да се опитаме да ангажираме в дългосрочни работни места. Трябва да насочим усилия към адаптиране на работните места към нуждите на хората с увреждания“, коментира Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Той уточни, че в новия програмен период 2021-2027 г. Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има специален приоритет с бюджет от 20 млн. лв., с който ще бъде подкрепено развитието на социалните иновации. По приоритета ще бъдат финансирани дейности, свързани с разработването на модели, които да бъдат апробирани в сферата на социалната икономика или социалните взаимоотношения на пазара на труда.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР припомни, че МТСП е разработило проект по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 26 млн. лв., който е свързан със социалната и солидарна икономика. По него ще бъдат създадени фокус точки в 6-те региона на планиране. Фокус точките ще разполагат с изложбени площи с постоянни експозиции, в които местните социални предприятия ще имат възможност да излагат продукцията си. Този проект е насочен към дигитализацията на социалните предприятия и има за цел да подобри видимостта им.

Със средства от проекта ще бъде създадена и онлайн платформа, с която ще бъде подобрена конкурентоспособността на социалните предприятия и ще бъдат увеличени продажбите на продуктите им.

Друга възможност за развитието на социалната и солидарна икономика в България е програмата ALMA, която предвижда хора с увреждания от България да стажуват в чужди предприятия, след това да се върнат и да работят в предприятия в страната, трансферирайки знания.

Източник: МТСП